Általános Szerződési Feltételek

Alapadatok

A Lano Art (Re-Decor Home Kft.) (székhelye: 1064 Budapest Podmaniczky u. 57 2/14., adószám: 26540472-1-42, cégjegyzékszám: 01-09-331066, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi törvényszék cégbírósága) vállalkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján, elektronikus úton, távollévők között történő szerződéskötést megelőzően, az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:

A webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások a Termékek menüpontra kattintva listázhatóak és megtekinthetőek a kapcsolódó leírásokkal, és az árakkal.

 • Cég neve: Re-Decor Home Kft.
 • Cég email címe: info@lanoart.hu
 • Cég telefonszáma: +36 70 536 31 69, +36703082711
 • Cég címe: 1064 Budapest Podmaniczky u. 57 2/14
 • Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: Fővárosi törvényszék cégbírósága
 • Cégjegyzék száma: 01-09-331066
 • Adószám: 26540472-1-42
 • Bankszámlaszám: 11742300-21447350

Termékinformációk

Termékeinkkel kapcsolatos információk megtalálhatók a weboldalunkon ( www.lanoart.hu ). A „Termékeink” fülre kattintva listázódik a termékkínálaunk. A termékekre kattintva minden részletes információ megtalálható.

Vásárlás menete

Magához a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Válassza ki az Önnek tetsző terméket a „Termékeink” menüpontnál. A mennyiséget a termékre kattintva tudja kiválasztani.

A kosárban tekintheti meg azokat a termékeket, amelyeket megvásárlásra szánt.

A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva tud a fizetéshez továbbhaladni.

Itt adatai megadásával tudja véglegesíteni a rendelést, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva.

Előreutalás és bankkártyás fizetési lehetőség közül választhat!

Szállítás menete

Szállítási módok

A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt kerül feltüntetésre a megrendelt termék kiszállításának díja is.

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

Raktáron lévő termék esetén:

1-3 napon belüli szállítást garantálunk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. partnerünkkel.

 • GLS Hungary
 • MPL Magyar Posta Csomag

Szállítási dijak

Szállítói partnerünk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. A termékek szállítási díját és utánvét díját kizárólag szállító partnereink határozza meg.

Az alábbiak szerint történik a termékek szállítási díjának kiszabása:

GLS Hungary Szállítási díjak

 • 2 kg-ig: 1 990 Ft
 • 2-5 kg-ig: 2 290 FT
 • 5-10 kg-ig: 2 590 FT
 • 10-20 kg-ig: 2 790 Ft
 • 20-30 kg-ig: 3 390 Ft.-
 • 30-40 kg-ig: 3 810 Ft.-

Utánvét felára: 800 Ft

MPL Szállítási díjak

 • 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft 
 • 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft 
 • 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft

Utánvét fizetés nem lehetséges MPL szállítással.

Szállítási idő

 • GLS szállítással , raktáron lévő termék esetén 2-3 munkanapon belüli szállítást tudunk garantálni Magyarországon belül.
 • MPL szállítással, raktáron lévő termék esetén 4-6 munkanapon belüli szállítást tudunk garantálni Magyarországon belül.
 • Egyedi gyártás esetén (pl. Bőr falpanelek) a rendeléstől számítva 2-3 héten belül tudjuk biztosítani a kiszállítást.

Fizetési mód

 • Biztonságos bankkártyás fizetés Stripe-al!
 • Előreutalással (Az előreutaláshoz szükséges információk a rendelés leadása után , visszaigazoló email-ben szerepelnek!)
 • Utánvétes fizetési lehetőség , melynek felára + 800 Ft.
 • Apple Pay
 • Google Pay

.Személyes adatok kezelése

Lano Art (Re-Decor Home Kft., továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja. A Szolgáltató az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például az online vásárlás.

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére – a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldala

Szavatosság

 1. Kellékszavatosság

Ön a Re-Decor Home Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…, de legfeljebb egy év.

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Re-Decor Home Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti . E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Panaszkezelés

Rendelés lemondás/törlés/módosítás

Rendelése lemondását, törlését, módosítását kérheti mindaddig , amíg a rendelése nem került befejezett státuszba! Ez utáni rendelés lemondást , törlést, módosítást nem áll módunkban fogadni, ilyenkor a csomagok már feladásra kerültek! A vásárlástól ezután is jogában áll elállni az alábbi feltételeknek megfelelően.

Kivételt képeznek az olyan termékek amik nem előre gyártottak, pl. 3D műbőr falpanelek! Ezeknek a rendelés módosítását, lemondását megteheti 24 órán belül. 24 órával későbbi lemondásoknál a 30% előleget nem áll módunkban visszafizetni!

Kérjük ezeket vegyék figyelembe rendeléseiknél!

Elállási Jog:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási joga termék átvételét követően,vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően 14 naptári napon belül gyakorolható. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét szállítási díj nélkül köteles 14 napon belül visszaszolgáltatni Re-Decor Home Kft.-nek , a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni.

Honlapon található információk

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapon található képek nem garantálják a termék 100%-os bemutatását. A képek egy része látványterv, az arányok eltérhetnek. A 3D falpanelekről készült képek amelyek a legközelebb állnak a valósághoz, azok azok az ikon-képek, amelyek csak és kizárólag a falpanelt mutatják fehér színnel. (Rendszerint a termék adatlapján található második kép.) A termék adatlapjára feltöltött fényképek, látványtervek csupán arra szolgálnak, hogy könnyebben el tudja képzelni a falpaneleket nagyobb felületen. Ezért van az, hogy egyes képeken az arányoknál eltérés lehet. Kérjük, ezt rendelése során mindenképpen vegye figyelembe! A feltöltött képekért, a honlapon található esetleges elírásokért nem vállalunk felelősséget!

www.lanoart.hu

Egyéb jogszabályok

45/2014. (II. 5.) Korm. rendelet

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Shopping Cart
Scroll to Top